Data Center Standartları

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün daha yoğun bir biçimde kullanılması ve firmaların buna bağlı olarak depolama ihtiyaçlarının artması ve daha fazla bilginin muhafaza edilme ihtiyacının gün geçtikçe yoğunlaşması sebebiyet vermektedir.

Data Center’lar bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla geliştirilmişve güvenlik depolama merkezlerinin tasarlanması ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Özellikle kurum ve kuruluşların E-maillerI, fotoğraf, sunumlar, video klipler de dahil olmak üzere yüklü dosyalar içerebilmekte ve bu dosyaların saklanması network ve veri saklama kapasitesi üzerindeki yükün daha fazla artmasına sebep olmaktadır.

IP-bazlı sistemlerin olağanüstü yükselişi, her geçen gün artan dünya işçevrelerinin globalizasyönü Data Center’lara olan talebi dikkate değer ölçüde arttırmış, eskiden olmadığı kadar çok işkolu için Data Center’lar kritik bir hâl almıştır. Sürekli olarak  (7/24) çalışır vaziyette ve ulaşılabilir bir altyapıya sahip Data Center ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.

Data Center yatırımının ve altyapısının, hizmet verilmesi düşünülen işve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olması çok önemlidir. Data Center’ların kurulacağı binanın yapısı ve özellikleri de, mutlaka kurulum aşamasında dikkatlice incelenmelidir. Data Center tasarımı; en sağlam ve güvenilir yapıda, hem bugünün hem de geleceğin dijital ortam taleplerine en uygun şekilde cevap verecek şekilde yapılmalıdır.

İhtiyaçlara cevap verebilecek bir yapıya sahip Data Center için Dünya’da en yaygın olarak kullanılan kriterler asagidaki gibidir.

TIA-942: Data Center’lar için Telekomünikasyon Altyapı Standardı

Orijinal Adı: ANSI/TIA-942Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers

Bu standardın amacı, bir Data Center veya Bilgi İşlem odası tasarımı ve kurulumu için göz önünde bulundurulması gereken hususların kapsanmasıdır.

Standart, özellikle bina işletim ve yönetim sisteminden kablolama sistemi tasarımına kadar birbirinden farklı konularda detaylı bilgi ihtiyacı olan Data Center Tasarımcıları için hazırlanmıştır.

Standart sayesinde Data Center tasarımı, özellikle sıfırdan yapılan binalarda, binanın inşasından itibaren dikkate alınması gerekli farklı konuların tek bir yerde bulunabildiği bir kaynağa kavuşmuştur. Böylece, proje aşamasında inşaatta farklı bölümler arasındaki (mekanik&elektrik) faz farkı optimize edilebilir.

Sıfırdan yapılan veya restore edilen bir bina için planlama yapılması, aktif olarak kullanılan bir binada çalışma yapılmasına oranla daha kolay ve ekonomiktir.

Data Center tasarımının standarda uygun olarak yapılması, genişlemeye uygun kablolama altyapısının mimari açıdan da  mümkün kılınabilmesine destek vermektedir.

TIA 942 Standardının sağladığı bilgi & öneriler şu konulardadır:

Sistem odası genel tasarımı
Kablolama Altyapısı
Tier’ler
Güvenlik Sistemleri
Mekanik& ElektrikSistemleri
Yedeklilik
Çevresel Koşullar

TIA-942, Data Center Tasarımı konusunda geniş bir bilgi kaynağıdır.

Dokümanda, özellikle genişlemeye açık ve yedekli bir yapıya ısrarla değinilmiş, geçen yıllara göre Data Center büyüme ihtiyaçları da dokümanı haklı çıkarmıştır.

Genişlemeye elverişli olmayan tasarımlar, yatırımcılar için çok daha yüksek maliyetli çözümler olarak kalmıştır.

CENELEC EN 50173-5: Bilgi teknolojileri– Genel kablolama sistemleri– Bölüm5: Data center’lar

Orijinal Adı: CENELEC EN 50173-5: Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centres

CENELEC EN 50173-5standardı, Data-Center’lar için kablolama altyapısından söz etmektedir. ISO/IEC 11801 standardı ve EN 50173 standardının diğer bölümleriyle bir arada  kullanılmalıdır.

EN 50173-5 standardının sağladığı bilgiler:

a) Uygulama-bağımsız & genel kablolama altyapı sistemi ürün spesifikasyonları

b) Data Center’larda kritik uygulamaları desteklemekte olan altyapı ihtiyaçları

c) Değişikliklerin & eklemelerin uygun maliyet ve kolayca yapılabildiği kablolama projelendirilmesi.
d) Genişlemeye en açık, Data Center’ın en kısa süre kesintiyle genişleme çalışmasının yapılabildiği yapının oluşturulması.

e) Mimarlar, inşaat proje mühendisleri gibi bina projelendirilmesi ile ilgili çalışan diğer profesyoneller için de bilgiler içerir; örneğin bina inşası veya renovasyonu öncesi planlama esasları gibi.

ISO/IEC 24764:  Bilgi Teknolojileri– Data Center’lar için Genel Kablolama  Tanımları
Orijinal Adı: ISO/IEC 24764:2010
 Information Technology — Generic cabling systems for data centres

a) Uygulama-bağımsız & genel kablolama altyapı sistemi ürün spesifikasyonları

b) Data Center’larda kritik uygulamaları desteklemekte olan altyapı ihtiyaçları

c) Değişikliklerin & eklemelerin uygun maliyet ve kolayca yapılabildiği kablolama projelendirilmesi.

d) Genişlemeye en açık, Data Center’ın en kısa süre kesintiyle genişleme çalışmasının yapılabildiği yapının oluşturulması.
e) Mimarlar, inşaat proje mühendisleri gibi bina projelendirilmesi ile ilgili çalışan diğer profesyoneller için de bilgiler içerir; örneğin bina inşası veya renovasyonu öncesi planlama esasları gibi.

Bir cevap yazın