Dosya şeklinde swap alanı kullanmak

Windows kullanan makinelerde Sanal Bellek(Virtual Memory) adıyla kullanılan harddiski sanki bellekmiş gibi kullanma olayı Linux altında ayrı bir harddiskte ayrı bir swap alanı oluşturarak çok rahat yapabiliyoruz.  Ama illa bu şekilde kullanılacak diye de bir şart yok. Aşağıdaki komutları kullanarak sistemimdeki hda2 sürücüsüne 512M`lık bir swap dosyası oluşturup onu siteme mount ediyorum. Bu kullanım şekliyle Partion tablosunda bir oynamaya gerek kalmadan işimizi çok rahat halledebiliriz.

bash-3.1# dd if=/dev/zero of=/mnt/hda2/swap.swp bs=1024k count=512
512+0 records in
512+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 13,5888 s, 39,5 MB/s
bash-3.1# mkswap /mnt/hda2/swap.swp
Setting up swapspace version 1, size = 524284 KiB
no label, UUID=79025129-572a-4c8b-b830-fda0aa774661
bash-3.1# swapon /mnt/hda2/swap.swp

Mount işlemi makine her açılışta yapmaktansa fstab dosyasına ekleyerek otomatik mount edilmesini sağlayabiliriz.

bash-3.1# vi /etc/fstab
bash-3.1# /mnt/hda2/swap.swp none swap sw 0 0

Swap alanımızı sistemimize ekledik. Kontrol edebiliriz.

bash-3.1# free -m

Bir cevap yazın