Golang’de template kullanımı

Bu yazıda Go dilinin (golang) template kullanımı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

İlk örneğimizi stdout ile yapıyoruz.

package main

import (
 "os"
 "text/template"
)

// Person isminde tür oluşturup içerisine Name ve BirthYear isimli değişkenler tanımlıyoruz.
type Person struct {
 Name string
 BirthYear int
}

func main() {
 // Template'imize herhangi bir isim veriyoruz.
 t := template.New("Örnek1")
 // Parse edilecek değişkenleri bu şekilde yazıyoruz.
 t, _ = t.Parse("{{.BirthYear}} yılında doğan şanslı insanlardan birisin {{.Name}}!")
 // Değişkenlerimize değer atıyoruz.
 p := Person{Name: "Noyan", BirthYear: 1990}
 // Template'imizi çalıştırıyoruz. İlk parametre çıktının yapılacağı method, ikinci parametre tanımladığımız değişkenler.
 t.Execute(os.Stdout, p)
 // 1990 yılında doğan şanslı insanlardan birisin Noyan!
}

İkinci örneğimizi .html dosyasını render ederek yapıyoruz.

package main

import (
 "path/filepath"
 "os"
 "text/template"
)

type Person struct {
 Name string
 BirthYear int
}

func RealPath(filename string) string {
 cwd, _ := os.Getwd()
 return filepath.Join(cwd, filename)
}

func main() {
 t := template.New("dosya.html")
 t, _ = t.ParseFiles(RealPath("dosya.html"))
 p := Person{Name: "Noyan", BirthYear: 1990}
 t.Execute(os.Stdout, p)
}

Üçüncü örneğimizi web server oluşturarak yapıyoruz.

package main

import (
 "net/http"
 "text/template"
)

type Person struct {
 Name string
 BirthYear int
}

func responder(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
 t := template.New("Örnek1")
 t, _ = t.Parse("{{.BirthYear}} yılında doğan şanslı insanlardan birisin {{.Name}}!")
 p := Person{Name: "Noyan", BirthYear: 1990}
 t.Execute(w, p)
}

func main() {
 http.HandleFunc("/", responder)
 http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

Devam edecek..

Bir cevap yazın