Linux Swap Değerini Arttırma (Ubuntu 12.10 – Wubi)

Bilgisayarınızdaki swap değerinin kaç olduğunu görmek için öncelikle free -m komutunu kullanabilirsiniz. Yada htop komutunu kullanarak değişimi anlık olarak izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki komutlar sistemin swap değerini 2 GB yapmakta. Buradaki count değerini ne kadar alan ayırmak istiyorsanız ona göre değiştirebiliriniz.

sudo su
swapoff -a
cd /host/ubuntu/disks/
mv swap.disk swap.disk.bak
dd if=/dev/zero of=swap.disk bs=1024 count=2097152
mkswap swap.disk
swapon -a
free -m

Eğer swap değeriniz arttıysa swap.disk.bak’ı kaldırabiliriniz. Eğer bir hata oluşursa swap.disk.bak’ı geri yükleyip tekrar deneyiniz.

Detaylar için bu sayfayı inceleyebiliriniz.

Bir cevap yazın