Network – Port Yönlendirme (Port Forwarding) Nedir?

İnternete her bağlandığımızda bir adet IP adresine sahip olduğumuz biliyoruz. Bu IP adresi internete bağlandığımız bilgisayarın internet üzerindeki adresine denk gelmektedir. Ama aslında internete giren bilgisayarımız değil, modemdir. İnterneti bilgisayarla paylaşan modem olduğu için, bilgisayarla modem arasında da bir ağ (network) olması gerekir. Ortada bir ağ varsa her iki tarafın da IP adresi var demektir. Bilgisayarın, modemle kurduğu LAN için bir adet IP adresi, modemin ise hem bilgisayarla kurduğu LAN için bir IP adresi, hem de internetteki IP adresi vardır.

Bilgisayar ile internet arasındaki iletişimin modem üzerinden olduğunu, yani bilgisayar ile modem arasındaki yerel IP’ler üzerinden olduğunu artık biliyoruz.

Port Yönlendirme (Port forwarding) işlemi biz internete girerken genellikle gerekmeyebilir. Çünkü biz erişmek istediğimiz yere kendi IP adresimizi veriyoruz. Eğer bilgisayarımıza dışardan erişmek istiyorsak, karşı tarafa hangi IP adresine sahip olduğumuzu ve hangi portukullandığımızı bildirmemiz gerekir. Verdiğimiz IP adresi ile ancak modeme erişilebilir, çünkü az önce de söylediğim gibi internete erişen aslında modemdir.

Uzaktaki bilgisayarın erişmek istediği bizim bilgisayarımız ise, modemin yapması gereken, dışarıdan gelen isteği bizim bilgisayarımıza yönlendirmektir. Örnek vermek gerekirse, modem, kendisine uzaktaki bilgisayardan, internet üzerindeki IP adresi ve A portuyla gelen bir isteği, bilgisayarımızın ilgili portuna yönlendirir. Modem yönlendirir diyorum fakat bu işlemi de biz gerçekleştiririz. Gerçekleşen bu işleme port yönlendirme denir.

Bir cevap yazın