Php->Mysql Fonksiyonları

#1.mysql_affected_rows        => MySQL işlemlerde etkilenen önceki kayıtlar içinde numaraları alır
#2.mysql_change_user        => Kullanıcı aktif bağlantıdaki değişikliği yükler
#3.mysql_client_encoding        => Karakter setinin isimleri geri döner
#4.mysql_close                => MySQL bağlantısını kapatır
#5.mysql_connect            => MySQL Server a bir bağlantı açar
#6.mysql_create_db            => MySQL veritabanı yaratır
#7.mysql_data_seek            => İçsel sonuca imleci taşır
#8.mysql_db_name            => Sonuçtaki data yı alır
#9.mysql_db_query            => Bir tane MySQL query gönderir
#10.mysql_drop_db            => MySQL veritabanını siler
#11.mysql_errno            => önceki MySQL işlemlerinden hata mesajı sayısal değer döner
#12.mysql_error            => önceki MySQL işlemlerinden hata mesajı metin olarak geri döner
#13.mysql_escape_string        => mysql_query kullanımı için bir string kaçırır
#14.mysql_fetch_array        => Getirilen sonuc safinda birlesmis siralar, numarali siralar ve/veya herikisininde tanimi
#15.mysql_fetch_assoc        => Ortak diziden sonuç satırlarını getirir
#16.mysql_fetch_field            => Bir sonuçtan sütun bilgi ve dönüşü alın
#17.mysql_fetch_lengths        => Bir sonuçta her bir çıktının uzunluğunu alın
#18.mysql_fetch_object        => Bir object gibi kayıttaki sonucu alıp getirir
#19.mysql_fetch_row            => Sayılı bir dizi gibi kayııtaki sonucu alıp getirir
#20.mysql_field_flags            => Sonuç içindeki özel alanla birlikte ortak işaretleri alıp getirir
#21.mysql_field_len            => Verilen Alanın Uzunluğunu Döndürür.
#22.mysql_field_name        => Verilan Alanın ismini döndürür
#23.mysql_field_seek            => Adresi verilen alan içinde kursorun nerede oldu?unu döndürür
#24.mysql_field_table            => Parametre olarak verilen alanın hangi tablo üzerinde olduğunu dödürür
#25.mysql_field_type            => Verilen alanyn tipini dödürür
#26.mysql_free_result        => Hafzadaki bo alan verir
#27.mysql_get_client_info        => MYSQL İstemci bilgilerini verir
#28.mysql_get_host_info        => MYSQL Sunucusu bilgilerini verir
#29.mysql_get_proto_info        => MYSQ Protokol numarasını döndürür
#30.mysql_get_server_info        => Mysql Server bilgisini verir
#31.mysql_info                => Mysql server a gönderilen son işlemi döndürür
#32.mysql_insert_id            => önceki INSERT işleminden üretilmiş ID yi alır
#33.mysql_list_dbs            => Veritabanlarini bir MySQL serverde müsait listele
#34.mysql_list_fields            => MySQL masa alanlarini listele
#35.mysql_list_processes        => MySQL processesini listele
#36.mysql_list_tables            => Bir MySQL veritabaninda tablolalari listele
#37.mysql_num_fields        => Get number of fields in result
#38.mysql_num_rows            => Sonuctaki satir sayisini verir
#39mysql_pconnect            => Bir MySQL sunucuya surekli bir baglanti acar
#40.mysql_ping                => sunucusuna ping atar. Eger baglanti yoksa tekrar baglanmayi dener
#41.mysql_query            => MySQL’e sorgu yollar
#42.mysql_real_escape_string    => SQL deyimlerinin içinde özel karakterler kurtarmak için kullanılır
#43.mysql_result            => Sonuç verilerini alır
#44.mysql_select_db            => Veritabanı seçimini sağlar
#45.mysql_stat                => Geçerli olan sistem durumunu alır
#46.mysql_set_charset        =>
#47.mysql_tablename            => Tablonun alan isimlerini çeker
#48.mysql_thread_id            => Geçerli olan thread(iş parçacığı) idsini geri döndürür
#49.mysql_unbuffered_query    => MySQLe SQL sorgusunu gönderir, satır sonuçları arabelleğe alınıp getirilir

<?php
$link = mysql_connect(`localhost`, `root`, ``);
$thread_id = mysql_thread_id($link);
if ($thread_id){
printf("current thread id is %d\n", $thread_id);
}
?>

Bir cevap yazın