Python ile Dosya ve Klasör Listeleme

Python kullanarak istenilen dizindeki dosyaları dosya ve klasör şeklinde ayıran bir uygulama

import os

def ayristir(path):
dirList=os.listdir(path)
dirList.sort()

fnames = []
dnames = []

for fname in dirList:
if os.path.isdir(path + fname):
dnames.append(fname)
if os.path.isfile(path + fname):
fnames.append(fname)

return dnames,fnames

(klasorler,dosyalar) = ayristir(“C:\\”)

for item in klasorler:
print(“Directory => ” + item)

for item in dosyalar:
print(“File => ” + item)

Bir cevap yazın