Sql Ce 3.5 da TOP Kullanımı

SqlServerda ilk N kaydı çağırmak için kullandığımız TOP sorgusu SQLCE da biraz farklı kullanılıyor.

Klasik bir SqlServer TOP sorgusu :  SELECT TOP N [alan] FROM [tablo]

SQLCE 3.5 TOP Sorgusu : SELECT TOP (N) [alan] FROM [tablo]

Example:
SELECT TOP (5) HareketId FROM [HareketTable] ORDER BY [HareketId] DESC

NOT: Top kullanımı sqlce query toollarının çoğunda (hatta visual studio’da bile) hata döndürecektir. Ama cihaz üzerinde sorunsuz çalışıyor.

Bir cevap yazın